imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Duminica, 3 Iulie 2022, 11:28
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 •         +40 21 2246158
          +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 •         +40 21 2246156

ocpi Reglementari
 
 • Regulament pentru acordarea voucherelor de vacanta in perioada 2022 - 2026 personalului incadrat la OCPI Ilfov.. Citeste
 
 • Regulament pentru acordarea voucherelor de vacanta in perioada 2019 - 2020 personalului incadrat in cadrul aparatului propriu al OCPI Ilfov. Citeste
 
 • Regulament pentru acordarea voucherelor de vacanta in anul 2018 personalului incadrat in cadrul aparatului propriu al OCPI Ilfov. Citeste
 
 • Regulament cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzaaor functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice din 23.03.2011 Citeste PDF Citeste DOC
 
 • Regulament intern al OCPI Ilfov Citeste
 
 • Codul de etica si integritate a personalului ANCPI, aprobat prin Ordinul directorului general nr. 979/21.07.2017Citeste
 
 • Precizari privind avizul de conformitate pentru inceperea lucrarilor Citeste
 
 • Declaratie de integritate OCPI Ilfov citeste
 
 • Declaratie de angajament OCPI Ilfov citeste
 
 • Politica interna privind avertizarea in interes public OCPI Ilfov citeste
 
 
 
 
 
Site realizat de Web Style Expert