imagine exemplu
ATENTIE !

- Aplicatia eTerra poate fi accesata de la adresa: https://eterra.ancpi.ro/

- Extrase informare si ortofoto online ePaymant ANCPI

- Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI Verificare extras obtinut ePaymant ANCPI

- Cont Trez S1 RO30TREZ701501503X017557
- CUI 10086689

Duminica, 3 Iulie 2022, 10:43
Date de contact
 • Tel:  +40 21 2246085
 • ††††††† +40 21 2246158
  ††††††† +40 21 2246082
 • Fax: +40 21 2246084
 • ††††††† +40 21 2246156

ocpi Pentru autorizati

 

 
 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 07.07.2022, ora 10.00.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 16.06.2022, ora 09.30.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei categoria B, din data de 28 aprilie 2022.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 28.04.2022, ora 9.30.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 17 martie 2022.
  Citeste

 • Anunt privind organizarea concursului de autorizare a persoanelor fizice in data de 17.03.2022.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea, din data de 26 ianuarie 2022.
  Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in temeiul Legii nr. 7/1997, examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 26.01.2022, ora 9.30.
  Citeste

 • Decizie privind receptia documentatiei cadatrale de apartamentare/subapartamentare/reapartamentare si inscrierea in cartea funciara a operatiunii de apartamentare/subapartamentare/reaparatamentare
  Citeste

 • A fost publicat anuntul numarul CN1033469/03.08.2021, cu data limita de depunere 13.09.2021 privind procedura de achizitie de "Servicii de inregistrare sistematica in Sistemul Integrat de Cadastru si Carte Funciara a imobilelor - 297 UATuri".
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din 05 august 2021.
  Citeste

 • OCPI Ilfov organizeaza in temeiul Legii nr. 7/1997, examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 05.08.2021, ora 9.30.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din 20 mai 2021.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din data de 20 mai 2021.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 16 iulie 2020, ca urmare a contestatiei inregistrata din data de 17.07.2020
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 16 iulie 2020.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din data de 16.07.2020.
  Citeste

 • Bibliografie pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei Categoria B.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice din data de 13 februarie 2020.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice din data de 13.02.2020.
  Citeste

 • Rezultat privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea - 07.11.2019.
  Citeste

 • Bibliografie pentru examinarea persoanelor fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei Categoria C.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 07 noiembrie 2019.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 28 iunie 2019.
  Citeste

 • Rezultate privind examenul de autorizare - 11 aprilie 2019.
  Citeste

 • Anunt privind examenul de autorizare a persoanelor fizice in data de 11 aprilie 2019.
  Citeste

 • Lista cuprinzand persoanele fizice programate sa sustina examenul de autorizare in data de 11 aprilie 2019.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoria B si C din data de 25 octombrie 2018.
  Citeste

 • Joi 25 octombrie 2018, ora 10.00 la sediul OCPI Ilfov va avea loc examenul pentru persoanele fizice care solicita autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei.
  Citeste

 • Rezultatele privind examenul de autorizare pentru persoanele fizice care au solicitat autorizarea pentru realizarea lucrarilor de specialitate in domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei - categoria B din data de 24 august 2017.
  Citeste

 • Procedura privind obtinerea userului si parolei de catre persoanele fizice autorizate.
  Citeste
 • Site ancpi.ro www.ancpi.ro

  • In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 92/08.02.2016 a fost publicat Ordinul pentru modificarea si completarea Ordinului Directorului General al ANCPI nr 1738/2015 privind aprobarea termenelor pentru solutionarea cererilor care au ca obiect furnizarea serviciilor de catre ANCPI.
   Lista termenelor pentru serviciile furnizate de ANCPI.10.02.2016
   Citeste

  • Protocolul de colaborare intre ANCPI si UGR.
   Citeste

  • Informari ANRP privind Legea 165/2013.
   Citeste

  • Informare privind indeplinirea conditiilor de autorizare de catre persoanele juridice.
   Citeste

  • Informare privind inregistrare online a cererilor de catre persoanele juridice autorizate.
   Citeste

  • Informari privind autorizarea.
   Citeste

  • Procedura privind obtinerea userului si parolei de catre persoanele fizice autorizate.
   Citeste
  • Site ancpi.ro www.ancpi.ro

  • Informatii privind modul de tarifare pentru solicitarile de informatii gasiti in adresa ANCPI 8691/12.05.2015.
   Citeste

  • La documentatiile care implica depunerea autorizatiei de construire este necesar sa atasati si celelalte documente care fac parte din autorizatia de construire: "Documentatia tehnica - D.T. (D.T.A.C. + D.T.O.E. sau D.T.A.D.) - vizata spre neschimbare - Ómpreuna cu toate avizele si acordurile obtinute, precum si punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, face parte integranta din prezenta autorizatie."

  • In atentia persoanelor fizice autorizate - privind alterarea numelui persoanei fizice autorizate in aplicatia RGI
   Citeste

  • Pentru obtinerea userului si a parolei pentru inregistrarea cererilor in aplicatia RGI, persoanele fizice autorizate trebuie sa completeze cererea pentru acces online la sistemul informatic.
   Cererea se tipareste, se semneaza si se scaneaza si impreuna cu copii dupa cartea de identitate si certificatul de autorizare si fisierul xls completat se trimit pe mail catre oficiul de cadastru la care s-a facut autorizarea. Titlul mailului trimis trebuie sa fie: "Cerere acces Online la sistemul informatic al ANCPI".
   Cerere

  • Persoanele fizice autorizate au obligatia urmaririi stadiului cererilor depuse pe siteul ANCPI, sectiunea Resurse -> Urmarire cerere RGI. Urmareste cerere

  • La depunerea cererilor de informatii (Anexa 1.30 la regulament) va rugam sa specificati explicit ce informatii solicitati prin cerere.

  • Persoana fizica autorizata mandatata de catre proprietar sa depuna cerere pentru schimbarea categoriei de folosinta este obligata sa depuna cererea online insotita de catre fisier cp.

  • La depunerea cererilor in care se solicita actualizarea de informatii va rugam sa specificati in memoriul tehnic si in cerere in ce consta aceasta actualizarea.

  • In conformitate cu prevederile art. 39, alin 8 din ordinul Directorului General al ANCPI nr. 700/2014 CEREREA RESPINSA POATE FI REDEPUSA, in limita cererii initiale si fata a putea fi completata cu noi capete de cerere, o singura data, in termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicarii respingerii cererii, fara plata unui tarif suplimentar pentru redepunere. Ulterior implinirii acestui termen, redepunerea se tarifeaza. Documentatia anexata cererii de redepunere trebuie sa contina copia incheierii de respingere si toate celelalte documente a caror lipsa a justificat solutia de respingere a cererii. Noua cerere primeste un numar de inregistrare si se formeaza un nou dosar.

  • Informatii cu privire la completarea REGISTRULUI DE EVIDENTA A LUCRARILOR REALIZATE de catre persoanele fizice/juridice autorizate.Citeste

  • Solicitare Anexa 1 - Persoanele autorizate sunt obligate sa solicite in scris informatii din baza de date a OCPI Ilfov inaintea executarii lucrarii, conform Anexei 1 din Ordinul nr. 634/2006.Citeste

  • Tabel cu asocierea serviciilor in RGI.Citeste

  • Regulamentul privind continutul si modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. download
 • Regulamentul de organizare si functionare a Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara. download
 • Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale. download
 • Precizari privind continutul dosarului pentru receptia planului urbanistic zonal, planului de detaliu, planului pentru autorizatie de construire. download
 • Precizari privind modul de intocmire a documentatiilor cadastrale in vederea inscrierii in cartea funciara. download

 • Discheta ce insoteste dosarul depus pentru obtinerea numarului cadastral trebuie sa contina fisierul dxf, fisierul cp si fisierul ‘ASCII’
 • Pentru realizarea fisierului cp este necesar folosirea aplicatiei "GenerareCP", pe care o puteri downloada aici download
 • Manualul de instalare si utilizare al aplicatiei "  GenerareCP" este urmatorul: download
 • Codurile SIRUTA pentru judetul Ilfov la data de 31-12-2006. download

 • Programul de lucru cu publicul. Citeste

 

 
Site realizat de Web Style Expert